Нормативне забезпечення

Законодавче регулювання

Проведення спеціального навчання у сфері перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту регламентується міжнародними угодами та національними нормативними документами.

Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) передбачає, що б на території всіх країн – учасниць угоди було організовано спеціальне навчання наступних категорій персоналу:

  • Консультантів (уповноважених) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів.
  • Водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі
  • Персоналу, зайнятого в операціях з пакування, оформлення перевізних документів, навантаження, наповнення або розвантаження тощо.

Консультанти забезпечують належне виконання вантажовідправниками, автомобільними перевізниками і вантажоодержувачами положень ДОПНВ, а також підготовку статистичних даних з питань діяльності підприємств, пов’язаної з перевезенням небезпечних вантажів.

Персонал з дотриманням всіх положень ДОПНВ та інших нормативних документів упаковує, маркує небезпечні вантажі, оформляє перевізні документи, розміщує і закріплює небезпечний вантаж в транспортних засобах і т.п.

Водії перевіряють придатність вантажу, транспортних засобів і засобів утримання вантажу до перевезення, засвідчуються в наявності всіх належним чином оформлених перевізних документів, стежать за відповідністю обладнання та маркування вантажу, що перевозиться, а також максимально безпечно перевозять небезпечні вантажі.

Виконання наведених вище обов’язків, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів, вимагає наявності у працівника певного рівня знань, без яких неможливо успішно справитися з дорученою роботою. Відсутність таких знань може призвести (і неодноразово приводило) до тяжких наслідків. Таким чином, спеціальне навчання персоналу є однією з найбільш важливих заходів, спрямованих на забезпечення безпеки таких перевезень.

Для забезпечення виконання вимог ДОПНВ на території України в обов’язки вантажовідправників, перевізників та вантажоодержувачів небезпечних вантажів, визначені у статтях 7-9 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів», було включено забезпечення проведення спеціального навчання та підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у перевезенні таких вантажів.

Спільним для всіх видів транспорту є Порядок проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затверджений Постановою КМУ від 31.10.2007 №1285.

Категорії персоналу, зайнятого у перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом, які повинні проходити спеціальне навчання, зміст курсів такого навчання, зразки свідоцтв та терміни їх дії, визначені в Правилах дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 26.07.2004 №822 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за №1040/9639).

Положення про порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, та Інструкція про порядок приймання іспитів, видачі (обміну) ДОПНВ – свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також про облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ – свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених, затверджені наказом МВС України від 21.03.2008 №130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.04.2008 за №309/15 000 «Положення про порядок спеціального навчання водіїв …» визначає порядок проходження навчання водіями транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, приймання іспитів на знання умов перевезення небезпечних вантажів, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

©2019 "СУСАР" - «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Log in with your credentials

Forgot your details?