Нормативне забезпечення

Нормативно-правове регулювання

 

Проведення спеціального навчання у сфері перевезення небезпечних вантажів регламентується міжнародними угодами та національними нормативно-правовими актами.
Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) передбачає організацію спеціального навчання, на території учасниць угоди, наступних категорій персоналу:
  • Консультантів (уповноважених) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів (DGSA);
  • Водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (ADR);
  • Персоналу, зайнятого в операціях з пакування, оформлення перевізних документів, навантаження, наповнення або розвантаження вантажів.
Консультанти забезпечують належне виконання вантажовідправниками, автомобільними перевізниками і вантажоодержувачами положень ДОПНВ, а також підготовку статистичних даних (у тому числі щорічних звітів) з питань діяльності підприємств, що пов’язана з перевезенням небезпечних вантажів. Інформування компетентних органів.
Водії перевіряють придатність вантажу, транспортних засобів і засобів утримання вантажу до перевезення, засвідчуються в наявності та належним чином оформлених перевізних документів, стежать за відповідністю обладнання та маркування вантажу, що перевозиться, а також максимально безпечно перевозять небезпечні вантажі.
Персонал, з дотриманням положень ДОПНВ та інших нормативних документів упаковує, маркує небезпечні вантажі, оформляє перевізні документи, розміщує і закріплює небезпечний вантаж в транспортних засобах.
До обов’язків  вантажовідправників, перевізників та вантажоодержувачів небезпечних вантажів належить забезпечення проведення спеціального навчання та підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у перевезенні таких вантажів. Вимога закріплена у статтях 7-9 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів».
Спільним для всіх видів транспорту є Порядок проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1285. Зокрема, відповідно до положень п. 2 Порядку, спеціальне навчання проходять   працівники суб’єктів перевезень небезпечних  вантажів, що займаються класифікацією, пакуванням,  маркуванням чи нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням  транспортних документів, відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів,  проведенням  вантажних та інших операцій, пов’язаних з перевезенням таких вантажів.
Безпосередньо порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами визначає наказ МВС України від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом», який затверджує Положення про порядок спеціального навчання водіїв та уповноважених та Інструкцію з прийняття іспитів.

©2022 "СУСАР" - «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Log in with your credentials

Forgot your details?