Комунікація

Розвиток української економіки передбачає постійну взаємодію та співпрацю представників всіх секторів суспільства. Інтереси бізнесу знаходять своє відображення та представлення в рамках державного політичного курсу. У ході відкритого діалогу між владою і бізнесом в Україні стало очевидним, що врахування інтересів останніх є невід’ємним елементом законотворчих і регуляторних процесів.

Метою громадського об’єднання у контексті представлення інтересів бізнесу та взаємодії з органами державної влади і самоврядування є підтримка умов економічної співпраці, сприятливих для всіх гравців ринку України, контроль за дотриманням букви закону, а також вдосконалення всіх аспектів регуляторної політики країни.

Головним інструментом представництва інтересів є фахівці, консультанти та експерти у сфері перевезення небезпечних вантажів регіональних представництв Спілки. Базуючись на принципі врахування інтересів усіх зацікавлених сторін, фахівці Спілки акумулюють європейські та найкращі практики національних суб’єктів перевезення небезпечних вантажів задля реалізації зваженої та обґрунтованої практики представництва інтересів бізнесу.

Інструментами комунікації (лобіювання) Спілки є позиційні листи, заяви, звернення до органів державної влади щодо внесення змін до законопроектів, регулярні засідання та зустрічі у рамках державних інституцій.

Ми ставимо за мету інтеграцію України з Європейським Союзом у сфері безпеки дорожнього перевезення небезпечних вантажів, тому першорядними пріоритетами роботи Спілки залишається підтримка ефективної співпраці з владою, підприємствами, установами, організаціями та суб’єктами перевезення небезпечних вантажів, що забезпечує збалансованість інтересів і створює рівні конкурентні умови для всіх гравців на ринку автомобільної логістики небезпечних вантажів України.

©2019 "СУСАР" - «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Log in with your credentials

Forgot your details?