Актуальні питання

Перелік перевізних документів, що мають знаходитись на транспортному засобі під час перевезення небезпечних вантажів.

Відповідно до вимог пункту 9.1 Правил  під час перевезення небезпечних вантажів на транспортній одиниці, крім перелічених у Правилах дорожнього руху, мають бути такі документи:

– товарно-транспортний документ на небезпечні вантажі. Якщо кількість вантажів не дає можливості завантажити їх усі в одну транспортну одиницю, то складаються окремі товаротранспортні документи або робляться копії єдиного документа на кількість завантажених транспортних одиниць.

– свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення  визначених небезпечних вантажів тільки для EXII, EXIII, FL, AT, MEMU;

– свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія;

– письмові інструкції

-при внутрішніх перевезеннях небезпечних вантажів – копія договору обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків.

– при перевезенні небезпечних вантажів, які є вантажами підвищеної небезпеки, – погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу, видане Нацполіцією України.

– якщо дорожнє перевезення небезпечних вантажів у великому контейнері виконується перед морським, – свідоцтво про завантаження великого контейнера/транспортного засобу, що видається відповідальною за завантаження контейнера особою чи організацією.

Жодних особливостей укладання договорів на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом законодавством не передбачено.

Додаткове обладнання транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

Транспортні засоби, що перевозить небезпечні вантажі, мають комплектуватись предметами додаткового обладнання, перелік яких визначається залежно від кількості небезпечних вантажів, що перевозяться, та видів їх небезпеки. Так, відповідно до вимог розділу 8.1.5 додатку А ДОПНВ (пункту 5.6 Правил) кожна транспортна одиниця, що здійснює перевезення небезпечних вантажів, в обов’язковому порядку укомплектовується таким обладнанням:

а) незалежно від номерів зразків знаків небезпеки, зазначених для них у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ (далі – Перелік небезпечних вантажів):

– не менш як одним противідкотним упором на кожний транспортний засіб, який має відповідати максимальній масі транспортного засобу та діаметру його коліс;

– не менш як двома попереджувальними знаками (пристроями) з власною опорою (конусами із світловідбивною поверхнею, або миготливими ліхтарями жовтого кольору з автономним живленням, або знаками аварійної зупинки). Транспортна одиниця може комплектуватися будь-якою комбінацією із зазначених попереджувальних знаків (пристроїв);

– жилетами оранжевого кольору із світловідбивними елементами для кожного члена екіпажу;

– захисними рукавичками для кожного члена екіпажу;

– переносними ліхтарями для кожного члена екіпажу. Ліхтарі не повинні мати відкритих металевих поверхонь, здатних призвести до іскроутворення;

– засобами захисту очей (наприклад, захисними окулярами) для кожного члена екіпажу;

б) під час перевезення всіх небезпечних вантажів, крім небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів зазначені номери зразків знаків небезпеки 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 або 2.3, – додатково рідиною для промивання очей;

в) під час перевезення небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів  зазначені номери зразків знаків небезпеки 2.3 або 6.1, – додатково засобами захисту органів дихання, необхідними для аварійного покидання транспортного засобу, для кожного члена екіпажу транспортного засобу;

г) під час перевезення рідких та твердих небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів зазначені номери зразків знаків небезпеки 3, 4.1, 4.3, 8 або 9, — додатково:

– лопатою;

– покриттям для каналізаційних колекторів;

– ємністю для залишків небезпечних вантажів.

Порядок отримання документів дозвільного характеру на перевезення небезпечних вантажів транспортом та перелік небезпечних вантажів на перевезення яких необхідно їх отримувати

Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних перевезень дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху) включено до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, наведеного у Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Відповідно до статті 8 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» перевізник зобов’язаний розробити та погодити з Національною поліцією України маршрут і режим перевезення небезпечного вантажу.

На сьогодні з Національною поліцією України погоджується виключно перевезення небезпечних вантажів, що можуть бути використані не за призначенням, а в терористичних цілях та відповідно призвести до серйозних наслідків, таких як масова загибель людей або великі руйнування. Відповідно до пункту 10.1 Правил небезпечні вантажі, на перевезення яких необхідно отримувати погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів Національної поліції України, перелічені у главі 1.10 додатка А до ДОПНВ. На сайті УБДР ДПД Національної поліції України розміщено перелік в якому небезпечні вантажі, перевезення яких має погоджуватись з Національною поліцією України, перелічені в порядку привласнених їм номерів ООН з відповідними поясненнями.

Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів, видається Національною поліцією України через дозвільні центри. Порядок погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів визначено в розділі 10 Правил. Відповідно до положень пункту 10.3 Правил для отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу перевізник або уповноважена ним особа подає дозвільному центру:

– заяву (зазначаються маршрут руху, місцезнаходження і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, відомості про транспортні засоби, кількість небезпечного вантажу, строк перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи));

– інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);

– інформацію щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами підпункту “б” пункту 9.1 розділу 9 цих Правил (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);

– інформацію щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);

– чинний договір обов`язкового страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

– у разі перевезення небезпечних речовин або виробів, на перевезення яких необхідне додаткове погодження або дозвіл інших компетентних органів, – відповідні копії цього погодження або дозволу, крім випадків, коли додаткове погодження або дозвіл видається на підставі погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів Національної поліції України;

– документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, у разі подання заяви представником перевізника.

У разі відповідності документів, наданих перевізником або його уповноваженою особою для отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу, встановленим вимогам підрозділ УБДР ДПД Національної поліції України видає погодження у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.

Для відкриття файлу використовуйте програму AdobeReader  або FoxIT.

Джерело: http://www.sai.gov.ua/ua/traffic/18.htm

Перевезення небезпечних вантажів та нагляд за станом доріг

• Маршрути транзитних перевезень небезпечних вантажів

• Інформаційні картки адміністративних послуг та заяви до них

• Порядок отримання документів дозвільного характеру на перевезення небезпечних вантажів транспортом та перелік небезпечних вантажів на перевезення яких необхідно їх отримувати

• Порядок отримання документів дозвільного характеру на проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

• Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення

• Перелік перевізних документів, що мають знаходитись на транспортному засобі під час перевезення небезпечних вантажів

• Додаткове обладнання транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

• Ключові нормативно-правові акти в сфері перевезення небезпечних вантажів автотранспортом та стан законодавства у цій сфері

• Інформація щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Інформаційні картки адміністративних послуг та заяви до них

Оформлення документу дозвільного характеру (дозволу на проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами) та заява

Оформлення документів дозвільного характеру (погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу) та заява

©2019 "СУСАР" - «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Log in with your credentials

Forgot your details?