Актуальні питання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Перелік перевізних документів, що мають знаходитись на транспортній одиниці під час перевезення небезпечних вантажів. Відповідно до вимог пункту 9 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів» під час перевезення небезпечних вантажів на транспортній одиниці, крім перелічених у Правилах дорожнього руху, мають бути такі документи:
– при перевезенні небезпечних вантажів, які є вантажами підвищеної небезпеки погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, видане уповноваженим підрозділом поліції;
– при внутрішньому перевезенні небезпечних вантажів – копія договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;
– транспортний документ;
– свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;
– ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
– письмові інструкції;
у передбачених ДОПНВ випадках, також:
– свідоцтво про завантаження контейнера / транспортного засобу;
– документ, що посвідчує особу, з фотографією для кожного члена екіпажу;

Особливості укладання договорів для надання послуг з перевезення небезпечних вантажів. Договір автотранспортного перевезення вантажів часто використовується в господарській практиці. Послугами автоперевізників користуються безліч суб’єктів господарювання, які займаються різними видами діяльності. Питання, пов’язані з перевезенням вантажів автомобільним транспортом, регламентуються: главою 64 Цивільного кодексу (далі – ЦК); главою 32 Господарського кодексу (далі – ГК); Законом України від 05.04.01 р. № 2344-IІІ «Про автомобільний транспорт» (далі – Закон України № 2344); Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту від 14.10.97 р. № 363 (далі – Правила № 363); Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів від 19.05.56 р. Загальне визначення договору перевезення вантажів наведено в ч. 1 ст. 909 ЦК і ч. 1 ст. 307 ГК: це договір, за яким одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж у пункт призначення і видати його особі, яка має право на отримання вантажу (отримувачеві), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажувстановлену плату.

Договір перевезення вантажів автомобільним транспортом укладається в письмовій формі і повинен містити такі обов’язкові умови (ст. 638, 909 ЦК; ст. 307 ГК; ст. 50 Закону України № 2344): найменування і місцезнаходження сторін; найменування і кількість вантажу, його упаковка; умови і строк перевезення; місце і час навантаження і розвантаження; вартість перевезення; інші умови, погоджені сторонами.

Взаємні права та обов’язки перевізника і замовника вказуються з урахуванням вимог до перевезення кожного виду вантажу, установлених Правилами № 363 і домовленостями сторін. Обсяг взаємних прав та обов’язків, які сторони побажають передбачити в договорі, не обмежений, але при цьому до договору необхідно включити права та обов’язки перевізника і замовника, установлені ст. 51, 52 Закону України № 2344.

Перед підписанням договору про перевезення вантажу замовникові слід переконатися, що перевізник надає транспортні послуги на законних підставах. Акцентуємо вашу увагу на тому, що послуги з перевезення небезпечних вантажів підлягають ліцензуванню (п. 24 ст. 7 Закону України від 02.03.2015 р. № 222-VIII).

Визначення небезпечних вантажів та речовин наведено у ст. 1 Закону України від 06.04.2000 р. № 1644-III. Перелік небезпечних вантажів, наведено в таблиці А глави 3.2 додатка А до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

Тому наполегливо рекомендуємо вказати як невід’ємний додаток до договору про перевезення небезпечних вантажів копію ліцензії перевізника.

Додаткове обладнання транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

Відповідно до вимог пункту 11 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів» кожна транспортна одиниця, що здійснює перевезення небезпечних вантажів в обов’язковому порядку укомплектовується таким обладнанням:
1) незалежно від номерів зразків знаків небезпеки, зазначених для них у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ:
– не менш як одним противідкатним упором на кожний транспортний засіб, який має відповідати максимальній масі транспортного засобу та діаметру його коліс;
– не менш як двома попереджувальними знаками (пристроями) з власною опорою (конусами із світловідбивною поверхнею, або миготливими ліхтарями жовтого кольору з автономним живленням, або знаками аварійної зупинки). Транспортна одиниця може комплектуватися цими попереджувальними знаками (пристроями) в будь-якій комбінації;
– сигнальними жилетами підвищеної видимості із світловідбивними елементами для кожного члена екіпажу;
– захисними рукавичками для кожного члена екіпажу;
– переносними ліхтарями для кожного члена екіпажу. Ліхтарі не повинні мати відкритих металевих поверхонь, здатних призвести до іскроутворення;
– засобами захисту очей (наприклад, захисними окулярами) для кожного члена екіпажу;
2) під час перевезення всіх небезпечних вантажів, крім небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 або 2.3,- додатково рідиною для промивання очей;
3) під час перевезення небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 2.3 або 6.1,- додатково засобами захисту органів дихання, необхідними для аварійного залишення транспортного засобу, для кожного члена екіпажу транспортного засобу (наприклад, панорамна маска з комбінованим протигазоаерозольним фільтром типу A1B1E1K1-P1 або A2B2E2K2-P2 аналогічним фільтру, описаному в європейському стандарті EN 14387:2004 + А1:2008);

4) під час перевезення рідких та твердих речовин, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 3, 4.1, 4.3, 8 або 9,- додатково:
– лопатою;
– покриттям для каналізаційних колекторів;
– ємністю для залишків небезпечних вантажів.

Засоби пожежогасіння, якими забезпечується транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі.
Відповідно до вимог пункту 10 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів» на транспортних одиницях, що перевозять небезпечні вантажі, мають бути такі засоби пожежогасіння:

1) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить понад 7,5 т,- два або більше переносних вогнегасників для гасіння пожеж класів A, B, C сукупною ємністю 12 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші), принаймні один із яких має мінімальну ємність 6 кг, а інші – 2 кг;
2) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить понад 3,5 т, але не більше 7,5 т – два переносних вогнегасники для гасіння пожеж класів A, B, C сукупною ємністю 8 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші), принаймні один із яких має мінімальну ємність 6 кг, а другий – 2 кг;
3) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить 3,5 т або менше,- два переносних вогнегасники для гасіння пожеж класів A, B, C кожний ємністю не менше 2 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші);
4) на транспортних одиницях незалежно від їх дозволеної максимальної маси, що перевозять небезпечні вантажі в пакуваннях без перевищення максимальної кількості на транспортну одиницю, зазначеної в підрозділі 1.1.3.6 додатка А до ДОПНВ,- один переносний вогнегасник для гасіння пожеж класів A, B, C ємністю 2 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші).

Порядок отримання документів дозвільного характеру на перевезення небезпечних вантажів – погоджень

Перевезення небезпечних вантажів, які згідно з ДОПНВ належать до вантажів підвищеної небезпеки, територією України здійснюються за наявності погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, виданого Національною поліцією України. Перевезення небезпечних вантажів, які належать до вантажів підвищеної небезпеки, без погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, виданого поліцією, здійснюється:
– у міжнародному сполученні на маршрутах, перелік яких затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 02 березня 2016 року № 151/89 «Про затвердження Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції України»;
– якщо перевезення вантажу частково або повністю звільняється від необхідності дотримання вимог та положень розділу 1.1.3 додатка А до ДОПНВ. Відповідно до вимог пункту 3 Порядку погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів» для отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів перевізник або уповноважена ним особа подає до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП):
1) заяву (у заяві зазначаються маршрут руху, місцезнаходження і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, відомості про транспортні засоби, кількість небезпечного вантажу, строк перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи));
2) інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (далі – свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія) (номер, ким видане, дата видачі, строк дії);
3) інформацію щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами глави 9.1 додатка В до ДОПНВ (номер, ким видане, дата видачі, строк дії);
4) інформацію щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (номер, ким видане, дата видачі, строк дії) та копію наказу (договору) щодо його призначення;
5) копію чинного договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;
6) у разі перевезення вибухових матеріалів і речовин, бойових припасів до вогнепальної зброї – інформацію про дозвіл на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї, виданий поліцією;
7) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, у разі подання заяви представником перевізника;
8) копію квитанції щодо оплати адміністративної послуги за оформлення погодження. Вантажі підвищеної небезпеки – небезпечні вантажі, що можуть бути використані не за призначенням, а в терористичних цілях та відповідно призвести до тяжких наслідків, зокрема масової загибелі людей або великих руйнувань.
Перелік вантажів підвищеної небезпеки визначається згідно з главою 1.10 додатка А до ДОПНВ.

Детальна інформація розміщена на сайті Єдиного державного порталу адміністративних послуг:

https://my.gov.ua/info/service/byservicescope-111/2567/details

Порядок оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

Відповідно до вимог пункту 2 Порядку видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів» свідоцтва видається (продовжується) на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль, придатні до перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам частини 9 ДОПНВ, які застосовуються до відповідного типу транспортних засобів з урахуванням перехідних положень, визначених у главі 1.6 та підрозділі 9.2.1.1 ДОПНВ. Свідоцтва видаються або продовжується у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС за результатами перевірки (візуального огляду) відповідності конструкції, маркування та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ та вищезгаданого Порядку. Для отримання (продовження) Свідоцтва власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до територіального сервісного центру МВС укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також такі документи:

1) заяву на видачу (продовження) свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;
2) інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії), та його копію;
3) на кожний транспортний засіб додатково:
– копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
– копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового

технічного контролю МВС (для відомчого транспорту у встановленому законом порядку);
– копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом, якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин з цистернами місткістю менше ніж 1000 л та цистерн, визначених у пункті 10 розділу IV Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів); свідоцтво (у разі його продовження або заміни); платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату вартості бланка Свідоцтва та адміністративної послуги з оформлення Свідоцтва.

Перелік суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та перевіряючих органів, які проводять первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС: http://hsc.gov.ua/index/poslugi/perevezennya-nebezpechnih-vantazhiv/

Детальна інформація про надання адміністративної послуги розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС: http://hsc.gov.ua/index/poslugi/perevezennya-nebezpechnih-vantazhiv/vidacha-svidotstva-pro-dopusk-transportnih-zasobiv-do-perevezennya-nebezpechnih-vantazhiv/

Компетентні органи у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Компетентні органи – спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних вантажів. Спеціально уповноваженими органами у сфері перевезення небезпечних вантажів є центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику: у сфері транспорту, у галузі промислової політики, у галузі праці та соціальної політики, у галузі екології, природних ресурсів, охорони здоров’я, а також Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів (ст. 13 Закону України від 06.04.2000 № 1644-III). У пунктах пропуску через державний кордон України, у сфері міжнародних автомобільних перевезень, компетентним органом є Митна служба ( ст. 6 Закону України від 05.04.2001 № 2344-III).

Міністерство внутрішніх справ (територіальні органи з надання сервісних послуг МВС) – здійснює розроблення і затвердження нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, здійснення контролю за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, приймання іспитів та видачу відповідних свідоцтв установленого зразка. Національна поліція – здійснює контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства у зазначеній сфері (дотримання суб’єктами дорожнього перевезення небезпечних вантажів вимог Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів), а також розробляє і видає в установленому порядку погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Слід зауважити, що серед інших обов’язків суб’єктів дорожнього перевезення небезпечних вантажів, передбачених Правилами, останні зобов’язані подавати щорічні звіти у порядку, визначеному підрозділом 1.8.3.3 додатка А до ДОПНВ, до відповідних підрозділів поліції та інших компетентних органів з перевезення небезпечних вантажів.
Державна служба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) – здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням автомобільними перевізниками вимог законодавства, норм та стандартів на автомобільному транспорті. Проводить в установленому порядку технічні розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті. Веде облік та аналіз причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті, а також пожеж на транспортних засобах. Розробляє заходи щодо запобігання виникненню катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті та забезпечує контроль за їх виконанням. На території України у сфері міжнародних автомобільних перевезень здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки на автомобільному транспорті та правил перевезення небезпечних вантажів. У пунктах пропуску через державний кордон України у сфері міжнародних автомобільних перевезень здійснює контроль за дотриманням перевізниками правил перевезення небезпечних вантажів. Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред’являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення (внутрішні) – для автомобільного перевізника – ліцензія на надання відповідних послуг; для водія – свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення певних небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації (ст. 48 Закону України від 05.04.2001 № 2344-III).
Митниця – у пунктах пропуску через державний кордон у сфері міжнародних автомобільних перевезень здійснює контроль за дотриманням перевізниками правил перевезення небезпечних вантажів (Закон України від 20.11.2012 №5502-VI).
Відповідно до визначених повноважень компетентними органами вживаються заходи адміністративного (ст. 132¹ КУпАП) та адміністративно – господарського характеру (ст. 60 Закону України від 05.04.2001 № 2344-III). Крім того, поліцією, а в пунктах пропуску через державний кордон – компетентними органами, у разі виявлення порушень Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів забороняється подальше перевезення небезпечного вантажу до усунення виявлених порушень. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та підвищення безпеки учасників дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів транспортний засіб, на якому виявлено порушення, зберігається за межами проїзної частини. У разі неможливості його евакуювати вживаються заходи щодо огородження місця стоянки та забезпечення безпеки дорожнього руху. Подальший рух дозволяється тільки після усунення виявлених порушень. Керівники організацій, підприємств та установ усіх форм власності надають в установленому порядку компетентним органам з перевезення небезпечних вантажів необхідну інформацію про перевезення небезпечних вантажів та можливість здійснення контрольних функцій представниками поліції або іншими компетентними органами (п. 10, 11, 12 Правил дорожнього перевезення іншими компетентними органами (п. 10, 11, 12 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 04.08.2018 №656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів»).

©2022 "СУСАР" - «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Log in with your credentials

Forgot your details?