Перевірка технічного стану цистерн

Допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

 

05 жовтня 2018 року набрав чинності наказ МВС України від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів».

Зазначеним наказом затверджено Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів, Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних (далі – Порядок) та Порядок погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Вимоги Порядку є обов’язковим для суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та фізичних осіб, які є учасниками дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Для підтвердження відповідності конструкції спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ територіальними сервісними центрами МВС видаються свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, зразок якого наведено в додатку 2 до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Порядком визначено, що свідоцтва видаються та продовжується на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль, придатні до перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам частини 9 ДОПНВ, які застосовуються до відповідного типу транспортних засобів з урахуванням перехідних положень, визначених у главі 1.6 та підрозділі 9.2.1.1 ДОПНВ.

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ними особа подає до територіального сервісного центру:

– заяву;

– інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів.

Також додатково подається:

–  копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

– копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу (для транспортних засобів відомчої реєстрації відповідний документ);

– для автоцистерн – копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом;

– діюче свідоцтво (для продовження);

– платіжний документ за оплату послуги та бланка у разі його видачі.

Перевірка відповідності конструкції транспортного засобу та спеціального обладнання вимогам ДОПНВ проводиться працівниками територіальних сервісних центрів МВС шляхом візуального огляду.

 

Детальніше про перевірку цистерн

 

        До переліку документів, які подаються до компетентного органу для видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних включено копія свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом. На цистерні, в обов’язковому порядку, повинна бути корозійностійка табличка із зазначеними на ній датою і видом перевірки, проведених відповідно до вимог ДОПНВ.

Перевірка цистерн описана в главах 6.8, 6.9 та 6.12 ДОПНВ. Маркування вбудованих цистерн вказує на відповідність їх конструкції вимогам ДОПНВ (6.8.2.5 ДОПНВ) та сертифікату типу транспортного засобу (6.8.2.3 ДОПНВ), що дозволяє визначити перелік небезпечних вантажів, до перевезення яких може бути допущена цистерна.

Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затверджений спільним наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 № 166/550. Порядок визначає процедуру проведення перевірки та маркування вагонів-цистерн, автоцистерн, знімних цистерн, контейнерів-цистерн, переносних цистерн, знімних кузовів-цистерн, що використовуються для перевезення рідких, порошкоподібних та гранульованих небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, а також надання повноважень суб’єктам господарювання на проведення перевірки цистерн.

Перелік суб’єктів господарювання уповноважених на перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин), розміщено на сайті Головного сервісного центру МВС: http://hsc.gov.ua/index/poslugi/perevezennya-nebezpechnih-vantazhiv/nadannya-povnovazhen-na-provedennya-perevirki-tsistern/

Перевірки цистерн та свідоцтва про такі перевірки, що були здійсненні та видані перевіряючими органами інших країн, які є Договірними Сторонами ДОПНВ, також визнаються дійсними.

Відповідно до вимог Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) орган, який здійснює перевірку цистерн, повинен бути акредитований на відповідність вимогам EN ISO/IES 17020:2012 (орган інспектування). Позиція компетентного органу України (Головний сервісний центр МВС) обумовлює наявність посилань у сфері акредитації випробувальної лабораторії (перевіряючого органу іншої країни) на нормативні документи, які затверджені на національному рівні в Україні. Крім того, таке підприємство повинно мати атестат про акредитацію з визначеною відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» сфери акредитації. Слід зауважити, що свідоцтва про перевірку цистерн, видані іноземними перевіряючими органами на території України, без зазначення місця проведення перевірки цистерни, не можуть бути підставою для видачі або продовження свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Оцінка відповідності нового та існуючого пересувного обладнання, що працює під тиском (газові автоцистерни) здійснюється відповідно до положень ДОПНВ, наказу Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», та Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 967.

Вимоги Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском обов’язкові для виконання призначеними органами з оцінки відповідності, які визначено постановою Кабінетом Міністрів України від 24.01.2007 № 59 «Про затвердження Порядку здійснення процедуру призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів», та спеціалізованими організаціями, які здійснюють періодичні перевірки пересувного обладнання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Експертне обстеження (технічне діагностування) посудини здійснюється Експертно-технічними центрами або спеціалізованою організацією, що має дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України. Результати технічного діагностування записується у свідоцтва про перевірку цистерн або паспорт посудини із зазначенням строків наступних перевірок. Якщо проводились додаткові випробування і дослідження, то в паспорті посудини повинні бути записані види і результати цих випробувань і досліджень із зазначенням місць відбору зразків або ділянок, які підлягають випробуванням, а також причини, що викликали необхідність проведення додаткових випробувань.

Перевірки пересувного обладнання (газових автоцистерн), що використовуються для перевезення небезпечних вантажів територією країн ЄС, здійснюється відповідно до вимог Директиви Ради Європи від 29.04.1999                      № 1999/36/ЄС про пересувне обладнання, що працює під тиском.

 

Уповноваження на проведення перевірки цистерн

 

Відповідно до розділу IV Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 № 166/550, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 за № 663/27108, Головний сервісний центр МВС уповноважує суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин).

Суб’єкт господарювання, який має намір проводити перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах, подає до Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, повідомлення (заяву) про надання повноважень на проведення перевірки цистерн, а також документи, засвідчені підписом керівника і печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання — заявника:

копії установчих документів суб’єкта господарювання — заявника;

копії документів суб’єкта господарювання — заявника на право власності або оренди на виробниче приміщення;

копію атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності з визначеною відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» сферою акредитації;

копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, пов’язаних із виконанням робіт у ємностях, виданого відповідно до пункту 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, і пункту 15 додатка 2 до Порядку видачі дозволів;

копію декларації про відповідність матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, поданої відповідно до пункту 21 Порядку видачі дозволів і пункту 7 додатка 6 до Порядку видачі дозволів;

фотографії розміром 13х18 см (загальний вигляд території суб’єкта господарювання — заявника з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вид обладнаного місця прийому громадян);

копії документів, що підтверджують відповідну кваліфікацію технічних експертів суб’єкта господарювання — заявника;

копію типової програми технічного діагностування цистерн, затверджену керівником суб’єкта господарювання — заявника;

відбитки клейм та печаток, що використовуються технічними експертами суб’єкта господарювання — заявника.

 

 

©2021 "СУСАР" - «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Log in with your credentials

Forgot your details?