Громадська Спілка "СУСАР" — 18 квітня 2016

Безпекою дорожнього руху займуться фахівці

18 квітня 2016 (22:32:09)

           Найближчим часом в Україні має бути створений головний орган, на який будуть покладені функції по розробці і проведенні державної політики щодо безпеки дорожнього руху.
          Після невиразних спроб останніх років законодавчо вплинути на безпеку дорожнього руху в Україні, нарешті з'явилася ініціатива створення конструкції, яка буде визначати політику держави щодо наведення порядку на дорогах.
          Сформована сумна ситуація з вітчизняною дорожньої безпекою не залишилася без уваги міжнародних експертів. В першу чергу, Всесвітня організація охорони здоров'я звертає увагу, що в Україні відсутній єдиний координаційний орган, що займається управлінням розвитку сфери дорожнього руху та його безпеки і визначає цілі та стратегії на державному рівні. Тоді як світова практика довела ефективність такої схеми взаємодії незалежного агентства і відповідальних за безпеку на дорогах центральних органів виконавчої влади.
          Рекомендації міжнародних експертів були покладені в основу законопроекту № 4275 від 18.03.2016 року, який був розроблений групою народних депутатів Комітету з питань транспорту Верховної Ради. Ним передбачено створення Національного агентства з питань організації та безпеки дорожнього руху.
          Як повідомив один з авторів проекту закону нардеп Ігор Діденко, основне завдання Нацагенства - збереження життя і здоров'я наших громадян і приведення показників з безпеки на дорогах до європейських. «Нацагентство має розробити та впровадити державну політику з безпеки дорожнього руху в Україні та стратегію управління цією сферою. Нова структура не потребують великого фінансування - в ній буде працювати не більше 20-30 чоловік. Ефективність діяльності Нацагенства буде оцінюватися спеціальною Наглядовою радою, причому безпрецедентним для роботи держорганів буде те, що до складу ради увійдуть представники громадських організацій, задіяних у сфері безпеки руху», - розповів Ігор Діденко. За його словами, досвід успішних сусідніх країн показує, для досягнення прогресу в сфері безпеки руху на належному рівні повинні бути також інжиніринг, навчання і виховання та екстрена допомога. Нацагентство, у тому числі займеться координацією роботи відповідних державних органів у цих важливих напрямках.
          Створення такого агентства повинно врахувати негативний досвід Координаційної ради з БДР, яка 10 років тому була створена при Кабінеті Міністрів України, але виявилась абсолютно неефективною і була розпущена. 
          Після ряду реорганізацій, в першу чергу, зі скасуванням ДАІ, безпосереднє визначення політики держави щодо порядку на українських дорогах не покладено ні на одну з державних структур. Причина в тому, що відповідальних за дорожній рух в країні багато, але координація між ними зруйнована.
          Як мінімум - це чотири міністерства, які намагаються впливати на ситуацію через дюжину своїх відомчих структур (див. Інфографіку). Наприклад, Міністерство інфраструктури відразу через три своїх відомства має забезпечувати розвиток дорожньої мережі і обладнати її відповідно до сучасних вимог. Воно ж має контролювати відповідність рухомого складу вимогам активної і пасивної безпеки. Частково за це ж відповідає і Міністерство внутрішніх справ разом з Національною поліцією, де створено Управління безпеки дорожнього руху. За порятунок життів постраждалих в ДТП і оцінку профпридатності водіїв відповідає Міністерство охорони здоров'я і Міністерство внутрішніх справ - через свої сервісні центри, де приймають іспити і видають права, а також - Міністерство освіти і науки, що готує водіїв-професіоналів, механіків, інженерів, техніків, технологів і управлінців для транспортних підприємств і автодорожнього господарства.
          Подібним чином йдуть справи і в інших сегментах, а працюють всі ці структури з їх перехресними функціями, дублюючі і доповнючи один одного, безпосередньо під крилом Кабінету Міністрів. Якої на сьогоднішній день і є головним відповідачем за безпеку дорожнього руху, але в силу інших масштабів і пріоритетів діяльності не в змозі точно скоординувати роботу такої кількості організацій в потрібному напрямку. Так що при відсутності єдиного бачення ситуації, цільної аналітики, стратегії дій і їх координації мають місце лише окремі прояви в сфері організації дорожнього руху - як досягнення, так і глобальні провали.
         Законопроект № 4257 пропонує передати всі функції по управлінню безпекою руху єдиного керівного органу - Національному агентству з безпеки дорожнього руху (НАБДР).
         Народні депутати вже поставили завдання для майбутнього НАБДР. Постановою № 4129 про затвердження Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Стан та перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху» передбачено комплексне реформування сфери дорожнього руху. Зокрема, роздані завдання всім державним інститутам - від президента до органів місцевого самоврядування. Так, Кабінету міністрів доручено розробити і прийняти Концепцію Державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Мета цієї Концепції - знизити показники смертності і травмованості людей на дорогах України в ДТП на 30% до 2020 року в порівнянні з 2015 роком. Серед інших, менш конкретних, але важливих завдань - створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, вдосконалення системи державного управління безпекою дорожнього руху.
         Крім того, постанова передбачає, що комітет ВРУ з питань транспорту повинен розробити і внести до парламенту нову редакцію закону «Про безпеку дорожнього руху». У ньому треба визначити основи державного управління в сфері організації безпеки дорожнього руху, передбачити дворівневу систему управління безпекою дорожнього руху - на загальнонаціональному та місцевому рівнях. При цьому слід врахувати положення резолюцій і рекомендацій Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, а також рекомендацій профільних міжнародних неурядових організацій.