Рейдерство повноважень, Мінінфраструктури активно наступає на МВС !

22 лютого 2020 (22:40:14)

          14 лютого 2020 року відбулось засідання підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради України. У засіданні взяли участь народні депутати - члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури, представники Міністерства інфраструктури України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Головного сервісного центру МВС, Національної поліції України, Європейської Бізнес Асоціації, профільних громадських організацій та репрезентативних асоціацій.
         У ході обговорення проєктів, після оголошення власних позицій представників міністерств та відомств, яскраво проявилась банальна неготовність авторів проєктів та їх неналежне відношення до підготовки у засіданні Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради України. 
         Представники Мінінфраструктури, інформуючи народних депутатів Комітету з питань транспорту та інфраструктури про зміст проєктів законів, керувались лише загальними поняттями, проводили не зовсім прийнятні аналогії та оперували неперевірними фактами. Жодних аналітичних або статистичних висновків не було представлено на обговорення присутнім. Із загального змісту доповіді представників Мінінфраструктури, можна прийти до висновку, що компетенція транспортного відомства повинна бути єдиною та неділимою, лише тому, що у ряді європейських країн компетенція з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів належить до подібних міністерств. Будь-яких зрозумілих та вагомих аргументів, які б свідчили про готовність Мінінфраструктури до змін, формування та реалізації державної політики у сфері перевезення небезпечних вантажів на всіх видах транспорту не було. 
        На превеликий жаль, головуючий на засіданні не запитав присутніх представників Мінінфраструктури про відомчі здобутки та доступність послуг, для прикладу, у сфері навчання осіб, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів на морі, річках, залізничному та авіаційному транспорті, де компетенція належить транспортному відомству. Переконані, що результати були б вражаючими та переконливими. 
         Перехід компетенції з МВС до Мінінфраструктури в частині організації підготовки водіїв, процес складний та потребує детального обрахунку. Звісно, що на фоні звичайних водіїв, які проходять підготовку (перепідготовку) в автошколах, а це близько 500 тис. щорічно, підвищення кваліфікації водіїв (спеціальну підготовку) проходять біля 20 тис., у порівнянні з автошколами, невелика кількість користувачів такої послуги, але тим не менш, на даний час, обидві категорії водіїв отримують послуги практично в однакових умовах. Підвищення якості (покращення) адміністративних послуг, у свій час, проводилось за практичної допомоги Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС), під час реформування застарілої системи МРЕВ ДАІ на прогресивну систему сервісних центрів МВС. З інформації засобів масової інформації, оцінка авторитетної європейської місії EUAM Ukraine щодо реформування системи сервісних центрів МВС була позитивною.
          Державою було інвестовано у сервісні центри МВС чималі кошти з бюджету, на облаштування адміністративних будівель, навчання власного персоналу, закупівлю пристроїв для друку відповідних свідоцтв, адаптацію програмного забезпечення, створення необхідних ресурсів у державному реєстрі МВС, автоматичного відстеження та підтвердження прав громадян на керування транспортними засобами  для отримання послуги тощо. 
         Перераховане вище та багато інших важливих аспектів не були взагалі враховані представниками Мінінфраструктури, схоже, що вони керуються лише бажанням, надуманими перспективами та амбітними планами свого керівництва.   
         Нездатність Мінінфраструктури до ефективної організації надання адміністративних послуг та управлінням своєю компетенцією, підтверджується вже тривалою відсутністю державного реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, а також сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації. Дана сфера діяльності також пов’язана з автомобільним транспортом та послугами, які надаються сервісними центрами МВС. За таких умов та подібним станом виконання Мінінфраструктури завдань Уряду, будь-які нові повноваження та у зв’язку з цим діяльність, приречені на провал. 
         З точки зору якості підготовки проєктів законів, дивним виявилось те, що куратори проєктів взагалі не проаналізували діюче законодавство у сфері безпеки дорожнього руху та намагались урегулювати одну і ту ж сферу різними законодавчими актами для різних міністерств одночасно. Скоріше це ганебно чим дивно, як для представників центральних органів виконавчої влади.  
         В листах громадського об’єднання, які наприкінці 2019 року були направлені до вищих органів законодавчої та виконавчої влади зазначено про урегулювання законодавцем даного питання у спосіб, який називається – атестація викладачів та акредитація навчальних закладів. За інформацією МВС, на даний час, активно триває нормотворча робота в Головному сервісному центрі МВС з приведення у відповідність положення наказу МВС України від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних».  
         Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» визначено, що саме МВС є компетентним органом у сфері акредитації закладів та атестації спеціалістів, які здійснюють спеціальне навчання водії з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів – ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІ (Постанова КМУ № 487 від 20.05.2009, пункт 2). Підтвердженням урегульованості даного питання являється зміст статті 17 Закону України «Про автомобільний транспорт», у якій вказується на підготовку, перепідготовку, атестацію та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у порядку постанови Кабінету Міністрів України № 487 від 20.05.2009 за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, та Міністерства внутрішніх справ України. 
         Слід зауважити, що Мінінфраструктури не реалізувавши чергове своє зобов’язання перед платниками податків, не розробило Порядок підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів спеціальним та спеціалізованими транспортними засобами. Інформуємо, що така необхідність виникла ще у 2009 році. Цей порядок необхідний для того щоб проводити спеціальне навчання водіїв, які направляються вантажоперевізниками, з метою подальшого надання послуг. Таке навчання повинно проводитись на базі акредитованих МВС навчальних закладів та атестованими МВС спеціалістами. Зауважуємо, що даний порядок охоплював би питання не лише пов’язані з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів, але й великовагових та великогабаритних вантажів.    
         Не реалізовуючи власних завдань, у тому числі Уряду, Мінінфраструктури руйнує, а не реформує автомобільну галузь під гарними та гучними спічами – ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. 
         Мінінфраструктури, на виконання пункту 1812 Плану заходів, з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, повинне в термін до 31 грудня 2020 року, запровадити систему підтвердження професійної компетенції водіїв, що надають послуги з міжнародного перевезення пасажирів та вантажів. Те, що транспортним відомством у 2019 році було оприлюднено на своєму сайті важко назвати нормативно-правовим актом у сфері підтвердження професійної компетенції водіїв, що надають послуги з міжнародного перевезення пасажирів та вантажів. Розроблений проєкт Порядку підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, ґрунтується тільки на Положенні про Мінінфраструктури, яке не може визначати повноваження суб’єктів владних повноважень. 
         Недосконалим виявився проєкт Закону № 7317 від 17.11.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», метою якого було вдосконалення законодавчого урегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволення потреб суспільства і економіки у безпеці перевезень, ефективного споживання ресурсів та зменшення техногенного впливу автомобільних транспортних засобів шляхом адаптації норм законодавства України до норм актів ЄС згідно з Угодою про асоціацію Україна – ЄС, а саме імплементації 7 актів законодавства Європейського Союзу (додаток XXXII до глави 7 «Транспорт» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво». У якому, зокрема, планувалось відрегулювати на законодавчому рівні засади організації системи проходження початкової та періодичної підготовки та підтвердження професійної компетентності водіями транспортних засобів відповідно до положень Директиви 2003/59/ЄС від 15 липня 2003 року.   
        Незважаючи на власні відомчі вади, Мінінфраструктури замість повноцінної реалізації своїх повноважень, імплементації норм європейського законодавства та євроінтеграції у своєму секторі, розробляє «стратегічні» проєкти та витрачає час державних службовців на генерацію та реєстрацію чергових сірих проєктів.        
         У 2000 році, після ратифікації Верховною Радою України, Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), у редакції Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» № 1644-III від 06.04.2000, повноваженнями у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів законодавцем було наділено Державтоінспекцією МВС України, яка ліквідована у листопаді 2015 року. На той час, Державтоінспекція вже здійснювала прийом іспитів у водіїв та реєстрацію транспортних засобів, а також контроль на вулично-дорожній мережі, перевірку технічного стану транспортних засобів з видачею техталонів, вела облік виданих документів. Адміністративні підрозділи були оснащені та доступні для обслуговування громадян, відповідно до вимог того часу. 
         Нинішні підрозділи Укртрансбезпеки, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, і на даний час не можуть належним чином реалізовувати ті повноваження, які надані державою. Яскравим результатом діяльності служби є ріст аварійності на комерційному транспорті та незадовільний експлуатаційний стан автомобільних доріг, який зруйнований автомобільними перевезеннями великовагового вантажу. 
         Не менш вразливим результатом діяльності транспортного відомства, а зокрема Укртрансбезпеки є виконання Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Згідно статті 7 згаданого Закону, ліцензуванню підлягають перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. У сфері автомобільного транспорту існує стійка схема нелегальних автомобільних перевезень, особливо пасажирських. За деякими висновками експертів, втрати бюджету України від діяльності нелегальних лише пасажирських автоперевізників оцінюється в мільярди гривень на рік. Динамічно і стабільно руйнується галузь пасажирських перевезень. Сьогодні галузь корумпована на стільки, що не має жодних перспектив для її інвестування. Експлуатаційний стан пасажирського автотранспорту, особливо в районних центрах, жахливий, жалюгідний і небезпечний. Потрохи знищується мережа автовокзалів та автостанцій, яка коштує мільярди і відновити яку швидко буде неможливо. Окремою цікавою історією є сегмент нерегулярних пасажирських перевезень з видачею дозволів. 
         Тепер, після вдалого «обліку» автоперевізників весь цей хаос Мінінфраструктури планується перенести у сферу дорожніх перевезень небезпечних вантажів. Посилити корупційний вплив - «призначати або визначати» центри спеціального навчання, як це пропонується у проєктах та знищити діючу систему підвищення кваліфікації МВС - мета транспортних реформаторів. Дорече, поняття «призначення» притаманне сфері регулювання Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», напевно автори проєкту мають безпосереднє відношення до органів з оцінки відповідності та корупційних історій з цим пов’язаних.                  
           Про які функції з перевірки знань водіїв, допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів або уповноваження суб’єктів на перевірку цистерн може йти мова?! Можливо силами Директорату з безпеки на транспорті Мінінфраструктури забезпечиться прийом іспитів та решта компетенції, яку планують забрати від МВС?! Напевно працівники Укртрансбезпеки та Директорату з безпеки на транспорті планують збирати щорічні звіти уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів на автомобільному транспорті, контролювати їх вчасне складання та притягувати винних посадових осіб суб’єктів перевезення небезпечних вантажів до відповідальності. 
         Більш того, з нещодавньої заяви Міністра Мінінфраструктури, підрозділи Укртрансбезпеки у 2020 році будуть перезавантаженні, а це тривалий час і законодавчо передбачені процедури для роботодавця та робітника, гарантоване саботування роботи бувшими працівниками та брак професіоналів, а також організаційні питання щодо створення нової служби, стратегія, концепції, плани, персонал, це роки кропіткої роботи. 
         Цілком логічно, що народним депутатам Верховної Ради України ІІІ скликання у 2000 році, необхідно було гарантований контроль та відсутність випадкових ризиків в автомобільній сфері, особливо в частині перевезення небезпечних вантажів. Тому і було прийнято народними обранцями мудре і довгострокове рішення про делегування повноважень з контролю безпеки дорожнього руху під час перевезення небезпечних вантажів Міністерству внутрішніх справ. 
         В умовах сьогодення, експериментальні погляди деяких представників виконавчої гілки влади у сфері перевезення небезпечних вантажів скоріше загрожують національній безпеці, ніж гармонізують сферу, імплементація європейських норм повинна мати поступовий та впевнений характер.    
         Згідно статті 89 Закону України «Про регламент Верховної Ради України» право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів України і Національному банку України. 
         Тому, на думку фахівців об’єднання, взагалі недопустимим є робота із законодавчими ініціативами без залучення в обговоренні проєктів тих досвідчених представників профільних міністерств та відомств в компетенції яких перебувала чи перебуває та чи інша сфера діяльності. Непотрібно приймати поспішні рішення та обмежуватись поглядом окремих експертів, фахівців, або позицією випадкових працівників міністерства у якому ніколи не була компетенція, це злочинно та небезпечно для країни. 
         Необхідність в актуалізації Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» звісно виникає, більш того, він має безліч прогалин з точки зору державного контролю та взаємодії між уповноваженими органами. Діюча редакція не визначає всіх учасників, коло національних компетентних органів, їх права і обов’язки, форми державного контролю та багато іншого. Над проєктом змін до Закону повинні у першу чергу працювати працівники профільних управлінь міністерств, спільно з юридичною службою таких відомств, враховуючи здобутий досвід, приймаючи до уваги аналітичні дані попереднього періоду та прогнозуючи наслідки внесених змін та навантаження на кишені платників податків.   
       Отже, громадське об’єднання вважає передчасною ініціативу щодо передачі повноважень у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів від МВС до Мінінфраструктури, з причини неготовності останніх та відсутності концепції розвитку сфери. 

         

Дорожньо-транспортні пригоди – нескінченна трагедія… та ганьба для влади!

         Опрацьовуючи законопроєкти 1193 та 1193-1, проведено примітивний аналіз положень про – Мінінфраструктури та Укртрансбезпеки, які затверджені ПКМУ, на предмет делегованих державою функцій відносно подій, аварій та дорожньо-транспортних пригод. Враження складається, що у представників транспортного відомства спрацьовує службовий імунітет – «захист від надмірної завантаженості». Так, згідно Положення, Укртрансбезпека (ДСБТ) проводить технічне розслідування та аналіз причин дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному транспорті, веде облік таких катастроф, аварій, пригод, подій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню і контролює проведення цих заходів. Прогнозуючи обсяги роботи, компетентний орган мабуть себе пожалів та обмежився визначенням понять ДТП, аварія та катастрофа. Якщо прямо на місці ДТП ніхто не загинув чи не отримав травми, але зруйновано скажімо людський будинок чи міст, це для ДСБТ не подія. Перекинулась автоцистерна, розлив небезпечних речовин, обмеження чи заборона у русі на автодорогах, евакуація населення, це також не подія, на яку представники ДСБТ в обов’язковому порядку повинні виїжджати, згідно Порядку технічного розслідування. Підтверджується відповідями на запити про публічну інформацію.             
         Але ж статистика річ вперта, рівень аварійності (сайт Нацпола) з «підопічними» лише зростає, у 2018 році (10 міс) з вини ліцензованого транспорту скоєно 351  ДТП з постраждалими, у 2019 (10 міс) – 372 (+ 6 % ). За участю ліцензованого транспорту ріст аварійності з постраждалими + 7,5 % з 373 у 2018 до 401 у 2019 році. Виходить, що у 2019 році необхідно вже було провести 401 технічне розслідування і головне розробити рекомендації щодо профілактичних заходів з підвищення рівня безпеки руху для недопущення таких ДТП. А тепер «циркуляр» визначає, що якщо під час події загинуло до 5 або до 10 осіб отримали травми, результати технічних розслідувань розглядаються територіальними органами. У випадку, коли під час події загинуло 5 і більше або 15 і більше осіб отримали травми, результати технічних розслідувань розглядаються на засіданні Комісії Міністерства інфраструктури України з питань безпеки транспорту. Поки що не зрозуміло повноваження територіальних органів, а головне Комісії Міністерства інфраструктури України з питань безпеки транспорту, зокрема її роль у цих розглядах. 
        Тепер, про результати проведення технічних розслідувань, які оприлюднюються на сайті Укртрансбезпеки. Якщо хтось аналізував, йому буде зрозуміло, для прикладу ДТП, що сталась 16.09.2018, на 58 км + 600 м автодороги М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, за участю автобуса та легкового автомобіля, 1 особа загинула та 20 отримали тілесні ушкодження. Пропозиції комісії - перегляд політики планування заходів контролю (нагляду), зокрема, охоплення ділянок системного відправлення автоперевізників без відповідних дозвільних документів, посилення контролю за дотриманням автомобільними перевізниками та водіями, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, вимог автотранспортного законодавства, проведення позапланової перевірки перевізника відповідно вимог Ліцензійних умов… 28.05.2019 на 439 км автодороги Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя, ДТП за участю автобуса та напівпричепа, в наслідок аварії 16 дітей отримали ушкодже ння. Пропозиції комісії -  проведення нарад, профілактичних заходів аварійності з питань безпеки дорожнього руху, із залученням власників транспортних засобів, автоперевізників, суб’єктів господарювання у сфері міського електричного транспорту, працівників обласних, районних державних адміністрацій, територіальних підрозділів Національної поліції України, навчальних закладів, громадських організацій, представників засобів масової інформації, а також посилення нагляду та контролю за дотриманням автомобільними перевізниками та водіями, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, щодо дотримання вимог автотранспортного законодавства, особливу увагу приділити виконанню вимог Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті та Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. 
        У той же час, виявляються конкретні порушення, які впливають на безпеку дорожнього руху  – не використання або неналежне використання тахографа, не проходження технічного або медичного оглядів, неналежний технічний стан, невідповідність конструкції автобуса чи вантажівки, некомпетентність водія та посадових осіб перевізника, дорожня інфраструктура і багато іншого. Ніколи не буде позитивних результатів, якщо і надалі у висновках пропонувати проводити наради з перевізниками чи посилювати контрольні заходи при цьому не змінюючи нормативну базу, чисельну кількість працівників ДСБТ, не впливаючи на їх підготовленість та оснащеність. 
         Чому у цих висновках зазначають заготовлені поверхневі фрази-пропозиції, які роками не давали та не дають ніякого ефекту, хто аналізує та приймає такі пропозиції і висновки, чим займається Комісія Міністерства інфраструктури України з питань безпеки транспорту, яка, судячи зі стану аварійності, паразитує на кошти платників податків. А конкретні заходи та строки їх виконання, а також контрольний орган за їх виконання не вказуються у висновках тому, що відомство не готове демонструвати перед суспільством свою безпорадність, неготовність, відсталість, некомпетентність та корумпованість. 
         Корінь проблем, у першу чергу необхідно шукати у законодавчій площині, сьогодні нормативно-правові акти у цій сфері розбалансовані та не містять єдиного державницького підходу в досягненні результатів. Для таких цілей в Мінінфраструктури існує профільний Директорат з безпеки на транспорті, який повинен показувати результати саме на цій ниві. 

3-6 вересня в гостинечному комплексі "Одеса" м.Одеса проходила ХІХ міжнародна конференція

9 вересня 2019 (14:35:14)

3-6 вересня в гостинечному комплексі "Одеса" м.Одеса проходила ХІХ міжнародна конференція "Міжнародні автомобільні перевезення- проблеми, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку".В заході проймали участь як вітчизняні перевізники так і представники закордоннних фірм. Організатором виступив АСМАП Україна на чолі з його президентом Костюченко Леонідом Михайловичем. На конференції піднімались питання розвитку євроазіатських транспортних звязків, цифрові трансформації на ринку транспортних послуг ( Е ТТН) ,безпека та збереження вантажу при перевезенні автомобільним транспортом, діджіталізація автомобільного бізнесу та багато іншого.

З 20 по 24 травня 2019 року фахівцями громадської спілки СУСАР був проведений навчальний тренінг


2 червня 2019 (14:54:18)

        З 20 по 24 травня 2019 року фахівцями громадської спілки СУСАР був проведений навчальний тренінг з працівниками поліції та Державної служби безпеки на транспорті в Дніпропетровській та Харківській областях.

        На тренінгу обговорено процес організації документального контролю який здійснюється компетентними органами на автомобільних дорогах. Учасниками заходу, на прикладі розповсюджених ситуацій, проаналізовано алгоритми перевірок додаткового обладнання на транспортних засобах під час перевезення небезпечних вантажів. Представники контролюючих органів озвучили свої пропозиції у покращенні законодавчої бази для підвищення безпеки перевезення.

        Серед порушень, які сьогодні допускають працівники суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, найбільш розповсюдженими залишаються -    неналежно оформлена товарно-транспортна накладна, невідповідність маркування, неукомплектованість додатковим обладнанням.

         Власні спостереження та результати спілкування з автомобільними перевізниками небезпечних вантажів дають підстави стверджувати, що динаміка до покращення все ж таки є. У порівнянні з минулими роками, поліцейські та працівники Укртрансбезпеки більше цікавляться особливостями перевезення таких вантажів.

         Контроль, як і послуги з перевезення небезпечних вантажів повинні бути якісними, націленими на ефективність та головне безпеку. Система державного контролю, зокрема у сфері безпеки дорожнього руху потребує оновлення, відсутність необхідного багажу знань перешкоджає працівникам компетентних органів реалізовувати свої повноваження та досягати результату.

           Важливо робити висновки, приймати до уваги досвід європейських колег, українських експертів, звертати увагу та детально розбирати кожну дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобілів, які перевозили небезпечні вантажі. Необхідно відходити від шаблонного підходу та таких поверхневих висновків як – «не впорався з керуванням» і подібних.

           Сьогодні, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, яким схвалено План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, розроблено ряд проектів законодавчих актів. Міністерством внутрішніх справ України, для прикладу,  вже затверджено нормативний акт, що відповідає європейським вимогам у сфері перевезення небезпечних вантажів, зокрема наказ «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів» (від 04.08.2018 № 656).

           І головне, для організації роботи і безпеки перевезення вантажів необхідне лише бажання.

           


Поблизу с. Ланівці Борщівського району, водій напівпричепу DAF не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та допустив перекидання автомобіля.

29 травня 2019 (12:46:20)

27 травня о 04:50 на пункт зв’язку 8-ї

державної пожежно-рятувальної надійшла інформація частини від

працівників поліції про те, що на автодорозі Т-20-02 «Тернопіль – Скалат

- Жванець», поблизу с. Ланівці Борщівського району, водій напівпричепу

DAF (що перевозив цистерну зі скрапленим газом – пропан-бутан), не

впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та допустив

перекидання автомобіля. Працівниками поліції здійснено перекриття

проїжджої частини дороги та організовано об’їзд місця ДТП на безпечній

відстані.

З метою забезпечення пожежної безпеки, до місця події

направлено черговий караул 8-ї ДПРЧ та мобільну оперативну групу

Борщівського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській

області.

Явні ознаки витоку газу із цистерни відсутні. Водія

транспортного засобу з травмами різного ступеня важкості шпиталізовано

до Борщівської центральної районної клінічної лікарні.

ДТП на автошляху Київ-Чоп

29 травня 2019 (12:40:15)

Сьогодні близько 5.20 на 99 км автошляху

Київ-Чоп, неподалік с. Царівки перекинулась вантажівка. Через це і досі

обмежено рух. Патрульні організовують реверсний рух автотранспорту.
Попередньо, водій вантажівки через несправність не впорався з керуванням та зіштовхнувся з відбійником.

Ніхто з людей не постраждав.

Бензовоз із 40 тоннами пального перекинувся на Прикарпатті.

7 травня 2019 (19:28:55)

На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального. Внаслідок інциденту водія затиснуло у кабіні і визволяти його довелось рятувальникам.

Наразі чоловік у лікарні, повідомляє ДСНС.

Частина пального вилилась на дорогу з двох секцій цистерни. За словами рятувальників, витекло 13 метрів кубічних пального (це приблизно 4,5 тонни).

Аби уникнути займання, пожежники створили пінну подушку. Решту палива вони перекачають в іншу цистерну, яку спеціально доправили до місця інциденту.

Попередня причина аварії – водій не впорався із керуванням.

_______________________

Сторінки: « 1 2 3 4 69 » »» Читати спочатку