Європейські Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів

        Довгоочікувані зміни до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів внесені. Минула редакція Правил не відповідала вимогам ДОПНВ, оскільки Європейською економічною комісією ООН кожні два роки вносяться змін до правил перевезення небезпечних вантажів, вимог до конструкції, обладнання, маркування транспортних засобів та їх допущення до перевезення небезпечних вантажів.
        5 жовтня 2018 року набрав чинності Наказ МВС України від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493. Наказом передбачається скасування Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, які були затвердженні Наказом  МВС України від 26.07.2004 № 822 та діяли в Україні фактично 14 років.
        З нововведень слід  відзначити те, що перевезення небезпечних вантажів в Україні буде здійснюватися з урахуванням положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ). Вимоги Правил розповсюджуються не лише на суб’єктів господарювання, але й на фізичних осіб. «Реанімували» відповідальність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час внутрішніх перевезень таких вантажів. Свідоцтва про допущення транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів у пакуваннях оформляти не потрібно. 
        Суб’єктам дорожнього перевезення небезпечних вантажів прийдеться подавати щорічні звіти, які мають складати уповноважені з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.  Щорічний звіт складається не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Строк зберігання щорічного звіту становить п’ять років.  
         Порушення вимог законодавства з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів тепер поділяються на три категорії небезпеки. Перша категорія найбільш небезпечна. Категорію небезпеки порушення визначають працівники поліції, що здійснюють контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, у кожному конкретному випадку з урахуванням всіх порушень та особливих обставин.
         При проведенні контролю транспортного засобу з небезпечним вантажем працівники поліції керуються check list.
         Нацполіцією, як і раніше, здійснюється погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення вантажів підвищеної небезпеки. 
         Поліцейські, які задіяні у здійсненні погоджень маршрутів руху транспортних засобів та контролі за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів, повинні пройти відповідне навчання (підготовку).
        Тепер залишилось компетентним органам реалізувати виписані норми, забезпечити безпеку перевезень небезпечних вантажів, організувати у визначений спосіб дотримання суб’єктами перевезення вимог діючого законодавства та наблизити країну до європейських стандартів безпеки.